Politika privatnosti
ad www.collezionenove.it

Ova web stranica prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Ovaj dokument se može ispisati pomoću naredbe za ispis koja je prisutna u postavkama bilo kojeg preglednika.

Kontrolor podataka

Ama Protezioni Solari S.r.l. · P.IVA: IT03183940232 · REA: VR316257 · CAPITALE SOC. VERS. EURO 105.000,00, con sede legale in Via Luigi Piccinato, 2B – Legnago – 37045 Verona

Email poduzetnika: amaprotezionisolari@pcert.it

Vrste prikupljenih podataka

Od podataka koje pruža Web stranica, u autonomnom načinu rada, to je treća strana, i to: IP adresa i dominacija računala koje koristi web stranicu, a koja je uključena u URI (Uniform Resource Identifier) ​​od tražene resurse, vremenski interval zahtjeva poslužitelja, metodu koja se koristi za podršku traženom poslužitelju, veličinu datoteke odabrane u aplikaciji, numerički kod koji pokazuje status podataka aplikacije s poslužitelja i druge parametre operacijskog sustava i korisničko informacijsko okruženje.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka nalaze se u posebnim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz specifične informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.

Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o upotrebi, automatski prikupljati prilikom korištenja ove web stranice.

Osim ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje traži ova web stranica obvezni su. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, ova web stranica možda neće moći pružiti uslugu. U slučajevima kada ova web stranica naznačuje neke podatke kao neobavezne, korisnici se mogu suzdržati od priopćavanja takvih podataka, bez ikakvih posljedica na dostupnost usluge ili na njezin rad.

Korisnici koji sumnjaju koji su podaci obavezni, pozivaju se da kontaktiraju vlasnika.

Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove web stranice ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova web stranica, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja usluge koju je korisnik zatražio, kao i u dodatne svrhe opisano u ovom dokumentu i u Politici o kolačićima, ako je dostupno.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili dijeljene putem ove web stranice i jamči da ima pravo na njihovu komunikaciju ili širenje, oslobađajući vlasnika bilo kakve odgovornosti prema trećim osobama.

Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Metode obrade

Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništavanje osobnih podataka.

Obrada se provodi korištenjem informatičkih i/ili telematskih alata, uz organizacijske metode i logiku koja je strogo povezana s naznačenim svrhama. Osim voditelja obrade podataka, u nekim slučajevima, drugi subjekti uključeni u organizaciju ove web stranice (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, ad ministratori sustava) ili vanjski subjekti (kao što su dobavljači tehničkih usluga trećih strana, poštanski kuriri) mogu imati pristup Podatcima., pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je, ako je potrebno, imenovao Voditelj obrade podataka kao Obrađivače podataka. Ažurirani popis upravitelja uvijek se može zatražiti od voditelja obrade podataka.

Pravna osnova obrade

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji se odnose na Korisnika ako postoji jedan od sljedećih uvjeta:

Korisnik je dao privolu za jednu ili više specifičnih svrha; Napomena: u nekim jurisdikcijama Voditelj obrade podataka može biti ovlašten obrađivati ​​osobne podatke bez pristanka Korisnika ili neke druge pravne osnove navedene u nastavku, sve dok se Korisnik ne usprotivi (“opt-out”) takvom tretmanu. Međutim, to nije primjenjivo ako je obrada osobnih podataka uređena europskim zakonodavstvom o zaiditi osobnih podataka;

obrada je neophodna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera;

obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze kojoj je podvrgnut Voditelj obrade;

obrada je nužna za obavljanje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti koje su povjerene vlasniku;

obrada je neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

Međutim, uvijek je moguće zatražiti od Voditelja obrade podataka da pojasni konkretnu pravnu osnovu svakog tretmana, a posebno da navede da li se postupanje temelji na zakonu, predviđeno ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Voditelja obrade i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za dodatne informacije obratite se Voditelju obrade podataka.

Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u drugu zemlju od one u kojoj se Korisnik nalazi. Za daljnje informacije o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi osobnih podataka.

Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi za prijenos podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji koja je uređena međunarodnim javnim pravom ili se sastoji od dvije ili više država, poput UN-a, kao io sigurnosti mjere koje je usvojio Voditelj obrade radi zaštite podataka.

Korisnik može provjeriti odvija li se jedan od gore opisanih prijenosa tako što će pregledati odjeljak ovog dokumenta koji se odnosi na pojedinosti o obradi osobnih podataka ili zatražiti informacije od Voditelja obrade tako da ga kontaktira na početnim podacima.

Razdoblje zadržavanja

Podaci se obrađuju i pohranjuju na vrijeme potrebno za svrhe za koje su prikupljeni.

Stoga:

Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika čuvat će se do dovršetka izvršenja ovog ugovora.

Osobni podaci prikupljeni u svrhe povezane s legitimnim interesom Voditelja obrade čuvat će se dok se taj interes ne zadovolji. Korisnik može dobiti dodatne informacije u vezi s legitimnim interesom vlasnika u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Voditelj obrade može čuvati osobne podatke dulje dok se takva privolu ne opozove. Nadalje, Voditelj obrade podataka može biti obvezan čuvati osobne podatke dulje vrijeme u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga, po isteku ovog pojma pravo na pristup, poništenje, ispravak i pravo na prenosivost podataka više se ne mogu koristiti.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Korisnički podaci prikupljaju se kako bi se omogućilo Vlasniku pružanje usluge, poštivanje zakonskih obveza, odgovaranje na zahtjeve ili izvršne radnje, zaštita njihovih prava i interesa (ili prava i interesa korisnika ili trećih strana), prepoznavanje bilo kakvih zlonamjernih aktivnosti. ili prijevare, kao npr. kao i za sljedeće svrhe: Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama, Statistika, Kontaktiranje s korisnikom, Interakcija s platformama za chat uživo, Prikaz sadržaja s vanjskih platformi, Upravljanje bazom podataka korisnika, Upravljanje kontaktima i slanje poruka te rukovanje podrškom i zahtjevima za kontakt .

Za dobivanje detaljnih informacija o svrhama obrade i osobnim podacima koji se obrađuju za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odjeljak “Pojedinosti o obradi osobnih podataka”.

Pojedinosti o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

Kontaktirajte korisnika

Upravljajte kontaktima i šaljite poruke

Upravljanje bazom podataka korisnika

Upravljanje zahtjevima za podršku i kontakt

Interakcija s platformama za chat uživo

Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama

Statistika

Pregled sadržaja s vanjskih platformi

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s podacima koje obrađuje Voditelj obrade.

Korisnik posebno ima pravo:

opozvati privolu u bilo kojem trenutku.. Korisnik može opozvati privolu za obradu svojih osobnih podataka koji je prethodno iskazan.

usprotiviti se obradi svojih podataka.Korisnik se može usprotiviti obradi svojih podataka kada se to dogodi na pravnoj osnovi osim privole. Daljnji detalji o pravu na prigovor navedeni su u odjeljku ispod.

pristupiti njihovim podacima.Korisnik ima pravo dobiti informacije o podacima koje obrađuje vlasnik, o određenim aspektima obrade i dobiti kopiju obrađenih podataka.

provjeriti i zatražiti ispravak. Korisnik može provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravak.

dobiti ograničenje obrade. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih Podataka. U tom slučaju Voditelj obrade podataka neće obrađivati ​​Podatke u bilo koju drugu svrhu osim njihovog čuvanja.

dobiti poništenje ili uklanjanje svojih osobnih podataka. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti poništenje svojih podataka od strane vlasnika.

primiti svoje podatke ili ih prenijeti drugom vlasniku.Korisnik ima pravo primiti svoje podatke u strukturiranom formatu, koji se uobičajeno koristi i čitljiv automatskim uređajem te, gdje je tehnički izvedivo, ostvariti prijenos bez prepreka drugom vlasniku. Ova je odredba primjenjiva kada se Podaci obrađuju automatiziranim alatima, a obrada se temelji na privolu Korisnika, na ugovoru u kojem je Korisnik strana ili na ugovornim mjerama povezanim s tim.

predložiti pritužbu Korisnik može podnijeti prigovor nadležnom tijelu za nadzor zaštite osobnih podataka ili poduzeti pravni postupak.

Pojedinosti o pravu na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju javnih ovlasti koje su povjerene Vlasniku ili radi ostvarivanja legitimnog interesa vlasnika, Korisnici imaju pravo prigovoriti obradi iz razloga povezanih s njihovom konkretnom situacijom.

Korisnici se podsjećaju da, ako se njihovi Podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu se usprotiviti obradi bez navođenja ikakvih razloga. Kako bi saznali obrađuje li Voditelj obrade podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti svoja prava

Za ostvarivanje prava Korisnika, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke vlasnika koji su navedeni u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose besplatno i obrađuju ih Voditelj obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od mjesec dana.

Politika kolačića

Ova web stranica koristi alate za praćenje. Kako bi saznao više, Korisnik može pogledati Pravila o kolačićima.

Dodatne informacije o liječenju

Obrana na sudu

Podaci nadležnog osoblja mogu biti korisni Voditelju podataka u pripremi njegove moguće instalacije kako bi se zloupotrijebilo web-mjesto web-mjesta Partnerske usluge korisnika.

Korisnik izjavljuje da je svjestan da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke po nalogu izdavača.

Konkretne informacije

Zahtjev korisnika, u slučaju svih informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, koje je potrebno na web stranici, da pruži sve informacije koje se odnose na podatke Korisnika i natječaje za određene usluge, na račun i na obradu osobnih podataka.

Dnevnik sustava i održavanje

Za potrebe vezane uz rad i održavanje, ova web stranica i sve usluge treće strane koje koristi mogu prikupljati zapisnike sustava, koji su datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je IP adresa korisnika.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici

Daljnje informacije u svezi s obradom osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

Odgovor na zahtjeve “Ne prati”.

Ova web stranica ne podržava potrebnu “Ne prati”.

Kako bi saznali jesu li dostupne usluge podrške trećih strana, korisnik se poziva da pogleda pravila o privatnosti.

Promijenite politiku privatnosti za red čekanja

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovoj web stranici, kao i, ako je tehnički i pravno izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jedne od ekstremi.kontakt broj čiji je u posjedu. Stoga često pregledavajte ovu stranicu, pozivajući se na datum posljednje izmjene naveden pri dnu.

Ako se promjene odnose na tretmane čija je pravna osnova pristanak, Voditelj obrade podataka će ponovno prikupiti privolu Korisnika, ako je potrebno.

Politika kolačića
od www.amaprotezionisolari.it

Ovaj dokument sadrži informacije o tehnologijama koje ovom web-mjestu omogućuju postizanje dolje opisanih ciljeva. Ove tehnologije omogućuju Vlasniku prikupljanje i spremanje informacija (na primjer korištenjem kolačića) ili korištenje resursa (na primjer pokretanjem skripte) na korisnikovom uređaju kada posljednji stupi u  interakciju s ovom web-mjestom.

Radi jednostavnosti, ove tehnologije se u ovom dokumentu kratko nazivaju “Alati za praćenje”, osim ako postoji razlog za razlikovanje.

Na primjer, iako se kolačići mogu koristiti i u web-preglednicima i u mobilnim preglednicima, bilo bi neumjesno govoriti o kolačićima u kontekstu aplikacija za mobilne uređaje, budući da su to alati za praćenje koji zahtijevaju prisutnost preglednika. Iz tog razloga se u ovom dokumentu izraz kolačić koristi samo za izričito označavanje određene vrste alata za praćenje.

Neke od svrha za koje se koriste alati za praćenje mogu također zahtijevati pristanak Korisnika. Ako je privolu dana, ona se može slobodno opozvati u bilo kojem trenutku slijedeći upute sadržane u ovom dokumentu.

Ovo web-mjesto koristi alate za praćenje kojima izravno upravlja vlasnik (koji se obično nazivaju alati za praćenje “prve strane”) i alate za praćenje koji omogućuju usluge koje pružaju treće strane (obično se nazivaju “alati za praćenje treće strane”). Osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, ove treće strane imaju pristup odgovarajućim alatima za praćenje

Trajanje i rok trajanja kolačića i drugih sličnih alata za praćenje mogu varirati ovisno o tome što je postavio vlasnik ili svaki treći davatelj usluga. Neki od njih istječu na kraju sesije pregledavanja korisnika.

Osim onoga što je navedeno u opisu svake od dolje navedenih kategorija, Korisnici mogu dobiti detaljnije i ažurirane informacije o trajanju, kao i sve druge relevantne informacije – poput prisutnosti drugih alata za praćenje – u pravilima o privatnosti njihovih odgovarajućih dobavljača trećih strana (putem dostupnih poveznica) ili kontaktiranjem Voditelja obrade podataka.

Aktivnosti koje su strogo potrebne za osiguravanje funkcioniranja ove web stranice i pružanja usluge

Ovo web-mjesto koristi kolačiće koji se obično nazivaju “tehničkim” ili drugim sličnim alatima za praćenje za obavljanje aktivnosti koje su striktno potrebne za osiguravanje funkcioniranja ili pružanja usluge.

Ostale aktivnosti koje uključuju korištenje alata za praćenje

Jednostavne interakcije i funkcionalnost

Ova web stranica koristi alate za praćenje kako bi omogućila jednostavne interakcije i aktiviranje značajki koje korisnicima omogućuju pristup određenim resursima Usluge i pojednostavljuju komunikaciju s Vlasnikom.

Interakcija s platformama za chat uživo

Ova vrsta usluge omogućuje vam interakciju s platformama za chat uživo kojima upravljaju treće strane, izravno sa stranica ove web stranice, kako biste mogli kontaktirati i biti kontaktirani od strane službe podrške ove web stranice.

U slučaju da je instalirana usluga interakcije s platformama za chat uživo, moguće je da, čak i ako Korisnici ne koriste uslugu, ona prikuplja podatke o upotrebi koji se odnose na stranice na kojima je instalirana. Osim toga, mogu se snimati razgovori uživo.

PRODAJNI IQ

Online chat usluga za komercijalnu i tehničku pomoć.

Doživite poboljšanje

Ova web stranica koristi alate za praćenje kako bi pružila personalizirano korisničko iskustvo, omogućujući bolje upravljanje osobnim postavkama i interakciju s vanjskim mrežama i platformama.

Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama

Ova vrsta usluge omogućuje interakciju s društvenim mrežama ili drugim vanjskim platformama izravno sa stranica ove web stranice.

Interakcije i informacije dobivene s ove web stranice u svakom slučaju podliježu postavkama privatnosti korisnika koje se odnose na svaku društvenu mrežu.

Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je Korisnici ne koriste.

Preporuča se odjaviti se s odgovarajućih usluga kako biste bili sigurni da podaci koji se obrađuju na ovoj web stranici nisu povezani s korisničkim profilom.

Gumb Like i Facebook društveni widget(Facebook, Inc.)

Gumb “Sviđa mi se” i Facebook društveni widgeti su usluge interakcije s društvenom mrežom Facebook, koje pruža Facebook, Inc. ili Facebook Ireland Ltd, ovisno o mjestu na kojem se ova web stranica koristi,

Obrađeni osobni podaci: kolačići i podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: SAD – Politika privatnosti

Pregled sadržaja s vanjskih platformi

Ova vrsta usluge omogućuje vam gledanje sadržaja koji se nalazi na vanjskim platformama izravno sa stranica ove web stranice i interakciju s njima.

Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o web prometu koji se odnose na stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube je usluga gledanja video sadržaja kojom upravlja Google Ireland Limited koja ovoj web stranici omogućuje integraciju takvog sadržaja na svoje stranice.

Obrađeni osobni podaci: podaci o upotrebi i alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti.

Mjerenje

Ova web stranica koristi alate za praćenje za mjerenje prometa i analizu ponašanja korisnika s ciljem poboljšanja usluge.

Statistika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Kontroloru podataka praćenje i analizu podataka o prometu te se koriste za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je usluga web analitike koju pruža Google LLC ili Google Ireland Limited, ovisno o lokaciji s koje se pristupa ovoj web stranici (“Google”). Google koristi osobne podatke prikupljene u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja ove web stranice, sastavljanja izvješća i dijeljenja s drugim uslugama koje je Google razvio.

Google može koristiti osobne podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju reklama svoje vlastite oglašivačke mreže.

Obrađeni osobni podaci: kolačići i podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: SAD – Politika privatnosti – Isključite se.

Kako upravljati preferencijama i dati ili povući privolu

Postoje različiti načini upravljanja postavkama povezanim s alatima za praćenje i davanja ili povlačenja pristanka, prema potrebi:

Korisnici mogu upravljati postavkama povezanim s alatima za praćenje izravno putem postavki uređaja – na primjer, mogu spriječiti upotrebu ili pohranu alata za praćenje.

Osim toga, kad god korištenje Alata za praćenje ovisi o privoli, Korisnik može dati ili povući ovu suglasnost postavljanjem svojih preferencija u politici kolačića ili ažuriranjem tih postavki putem widgeta postavki praćenja, ako sam ja ovdje.

Zahvaljujući specifičnim funkcijama preglednika ili uređaja, također je moguće ukloniti prethodno spremljene alate za praćenje.

Drugi alati za praćenje koji se nalaze u lokalnoj memoriji preglednika mogu se ukloniti brisanjem povijesti pregledavanja.

Što se tiče Alata za praćenje treće strane, Korisnici mogu upravljati postavkama i povući privolu posjetom relevantne veze za isključivanje (ako je dostupna), korištenjem alata opisanih u politici privatnosti treće strane ili izravnim kontaktiranjem.

Pronađite postavke povezane s alatima za praćenje

Korisnici mogu, na primjer, pronaći informacije o tome kako upravljati kolačićima u nekim od najpopularnijih preglednika na sljedećim adresama:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Korisnici također mogu upravljati nekim Alatima za praćenje za mobilne aplikacije tako da ih deaktiviraju putem odgovarajućih postavki uređaja, kao što su postavke oglašavanja za mobilne uređaje ili općenito postavke koje se odnose na praćenje (Korisnici mogu pregledati postavke uređaja kako bi identificirali relevantan) .

Naslov Ugovora o podacima

Ama Protections Solari S.r.l. PDV broj: IT03183940232 REA: VR316257 VERS. EURO 105.000,00, uz zakonito sredstvo plaćanja u Via Luigi Piccinato, 2B – Legnago – 37045 Verona

E-mail za kontakt vlasnika: amaprotezionisolari@pcert.it

Budući da vlasnik ne može u potpunosti kontrolirati korištenje alata za praćenje treće strane na ovoj web stranici, svako specifično upućivanje na alate za praćenje treće strane treba smatrati indikativnom. Za dobivanje potpunih informacija, Korisnici se ljubazno pozivaju da pogledaju politiku privatnosti odgovarajućih usluga trećih strana navedenih u ovom dokumentu.

S obzirom na potpunost identifikacije vučnih tehnologija, korisnici se pozivaju da kontaktiraju voditelja obrade podataka kako bi pružili daljnje informacije o svim korisnosti ove tehnologije na ovoj web stranici.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)

Istituzione del personale in possesso delle informazioni necessarie, direttamente o indirettamente, anche in una raccolta predisposta ad altri obblighi di informazione, è compresso un numero di identificazione personale, identificativo della persona fisica.

Podatci o upotrebi.

Ovo su informacije koje se automatski prikupljaju putem ove web stranice (uključujući aplikacije trećih strana integrirane u ovu web stranicu), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi Korisnik koji se povezuje s ovom web-mjesto, adrese u URI-ju (Jedinstveni resurs Identifikator), vrijeme zahtjeva, način koji se koristi za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška itd.) . .) zemlju podrijetla, karakteristike preglednika i operativnog sustava koje koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti o itineraru koji se prati unutar aplikacije, s posebno upućivanje na slijed pregledanih stranica, na parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

Korisnik

Osoba koja koristi ovu web stranicu koja se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara s subjektom podataka.

Zainteresiran

Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Procesor podataka (ili upravitelj)

I dati anagrafici, legali, della pubblica amministrazione e delle abilitazioni diverse dai dati personali per conto del Titolare, in secondo luogo presenti nella presente privacy policy.

Titolo del Trattamento (o Titolo)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, služba ili drugo tijelo koje, pojedinačno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i usvojenih alata, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i korištenje ove web stranice Voditelj obrade, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove web stranice.

Ova web stranica (ili ova aplikacija)

Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis

Usluga koju pruža ova web stranica kako je definirano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) na ovoj stranici/aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije navedeno, svako upućivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu namjerava se proširiti na sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačići

Kolačići su alati za praćenje koji se sastoje od malih dijelova podataka pohranjenih u pregledniku korisnika.

Alat za praćenje

Pod alatom za praćenje podrazumijevamo bilo koju tehnologiju – npr. Kolačići, jedinstveni identifikatori, web beacons, integrirane skripte, e-oznake i otisak prsta – koji omogućuju praćenje korisnika, na primjer prikupljanjem ili spremanjem informacija na korisnikov uređaj.

Pravne reference

Ove informacije o privatnosti i popravku na temelju različitih zakonodavnih sustava, uključujući čl. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova pravila o privatnosti odnose se isključivo na ovu web stranicu

 

Mi i odabrane treće strane koristimo kolačiće
Ili slične tehnologije u tehničke svrhe i uz vaš pristanak, također u druge svrhe (“mjerenje”i
Ciljanje i oglašavanje “) kako je navedeno u politici kolačića.

Što se tiče oglašavanja, mi i odabrane treće strane možemo koristiti precizne geolokacijske podatke i aktivno skenirati karakteristike uređaja u svrhu identifikacije, kako bismo pohranili i/ili pristupili informacijama na uređaju i obradili osobne podatke, kao sto su podaci o vašoj
Upotrebi, za sljedeće svrhe oglašavanja; personalizirani oglasi i sadržaj, procjena oglasa i sadržaja, promatranje publike i razvoj proizvoda.

Svoj pristanak možete slobodno posuditi, odbiti ili povući u bilo kojem trenutku pristupanjem panelu postavki.